Elektronische sigaret met nicotine succesvol om rokers te doen stoppen

De elektronische sigaret met nicotine is voor rokers een succesvol alternatief om op termijn minder te roken of zelfs helemaal te stoppen. Dat blijkt uit een experiment van Leuvense onderzoekers. Het onderzoek werd gedurende 8 maanden uitgevoerd met 48 proefpersonen. De onderzoekers pleiten er op basis van hun resultaten voor dat de elektronische sigaret op de Belgische markt zou toegelaten worden. De hoeveelheid toxische stoffen ligt in een e-sigaret met nicotine naar schatting 100 tot 1.000 keer lager dan bij een gewone sigaret. Uit het experiment bleken de deelnemers, die niet van plan waren om te stoppen met roken, op den duur meer geneigd om hun sigaretten voor e-sigaretten te ruilen en hun tabaksverslaving af te bouwen. Op het einde van de testperiode onthield 21 procent zich volledig van roken, terwijl het aantal gerookte tabakssigaretten gemiddeld met 60 procent afgenomen was. Dat zijn betere cijfers dan voor rokers die louter op wilskracht proberen te stoppen. Daarvan slaagt slechts 3 tot 5 procent erin om na een stoppoging 6 tot 12 maanden rookvrij te blijven.
Go to top